Renovering af vandværket 2022

Bestyrelsen for Blegind Vandværk har besluttet at der i 2022 skal igangsættes en renovering af bygningsdelen. Dette omfatter bl.a. nyt tag, renovering af murværk samt udskiftning af vinduer og hoveddør. Flere af delene er fra opførelsen af huset i 1934 og fremstår i dag nedslidte. Det er bestyrelsen vurdering at en renovering på nuværende tidspunkt er nødvendig, således at vi undgår et større og langt mere omfangsrig renovering på et senere tidspunkt.

Billeder af projektet vil blive lagt op på siden løbende.

Foruden renoveringsprojektet arbejder bestyrelsen på etablering af en nødforsyning i samarbejde med Stationsbyens Vandværk og Gl. Hørning Vandværk. Dette betyder at der etableres vandledninger imellem de forskellige vandværker. I en nødsituation på ét af værkerne, kan de øvrige værker opretholde den nødvendige vandforsyning til brugerne.