Renovering af vandværket 2022

Bestyrelsen for Blegind Vandværk har besluttet at der i 2022 skal igangsættes en renovering af bygningsdelen. Dette omfatter bl.a. nyt tag, renovering af murværk samt udskiftning af vinduer og hoveddør. Flere af delene er fra opførelsen af huset i 1934 og fremstår i dag nedslidte. Det er bestyrelsen vurdering at en renovering på nuværende tidspunkt er nødvendig, således at vi undgår et større og langt mere omfangsrig renovering på et senere tidspunkt.