Blegind Vandværk

Blegind Vandværk blev stiftet 23. januar 1934, og er et mindre velkonsolideret andelsselskab som med udgangen af 2021 havde 137 andelshavere. 2020 blev der udpumpet 20.415 m3 vand til boliger, landbrug og erhverv i Blegind og omegn.

Værket har 1 boring på ca. 36 meters dybde. Det oppumpede vand bliver iltet og renset for jern og mangan ved gennemsivning i filtre inden det ledes til en rentvandsbeholder under vandværket. Herfra sendes det ud i ledningsnettet af en rentvandspumpe.

Sammenlignet med øvrige vandværker har vi i Blegind en ret god vandkvalitet og en m3 pris som i mange år har været blandt de laveste i Skanderborg Kommune

Foreningen drives af en bestyrelse på 5 personer. Generalforsamling afholdes hvert år omkring marts måned.

Hårdhed

15.09.2020: Vandet fra Blegind Vandværk har hårdhed 17,0 jf. vandprøve.

Kontakt os

Har du brug for at komme i kontakt med Blegind Vandværk, er du velkommen til at kontakte medlemmerne af bestyrelsen – se kontaktinfo. under fanen medlemmer herover

Ved henvendelse på mail, angiv venligst altid brugernummer eller din adresse samt dit navn

Blegind Vandværk – Mail: blegind@outlook.dk